Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava

Informácie o triedach, učiteľoch, žiakoch, rozvrh hodín, knižnica, krúžky, maturita a iné.

Adresa:
Spartakovská 5, 91701 Trnava
Telefón:
033 3236 900
IČO:
37990373