Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ ZA, Katastrálny odbor

Adresa:
Andreja Kmeťa 17, 01181 Žilina
Telefón:
041 2817 500
Fax:
041 5620 426
Zaradenie v katalógu: