Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TN, Katastrálny odbor

Adresa:
Hviezdoslavova 3, 91150 Trenčín
Telefón:
032 7411 600
Zaradenie v katalógu: