Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ TN, Katastrálny odbor

Adresa:
Piaristická 25, 91150 Trenčín
Telefón:
032 2817 201
Fax:
032 7445 823
Zaradenie v katalógu: