Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobných technológií a manažmentu.

Adresa:
Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem, ČR
Telefón:
+420 475 286 222
IČO:
44555601

Kontaktný formulár