Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobných technológií a manažmentu.

Adresa:
Na okraji 1001, 40096 Ústí nad Labem
Telefón:
+420 475 285 511
Fax:
+420 475 285 566
IČO:
44555601

Kontaktný formulár