Piaček Pavel, Ing.

Posudky pre oblasť pozemných stavieb. Odhad hodnoty nehnuteľností pre súdy, úrady, právnické a fyzické osoby a občanov.

Adresa:
Jesenského 87/63, 94301 Štúrovo
Telefón:
0914 119 672

Kontaktný formulár