Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Aktuálne informácie, tlačivá, kontakty na pracovníkov, štatistiky, nové pracovné miesta.

Adresa:
Generála Viesta 4, 05001 Revúca
E-mail:
Telefón:
058 4423 750
Fax:
058 4424 570

Kontaktný formulár