Kotuliaková Tatiana, PhDr.

Výučba španielskeho jazyka, prekladateľské a tlmočnícke služby.

Adresa:
Saratovská 14, 84101 Bratislava
Telefón:
0908 521 137
+421 2 644 61 273
Fax:
+421 2 644 61 273
IČO:
40969169