Slovenská rada rodičovských združení, Materská škola Dunajská Streda

Aktuality zo života škôlky, fotoalbum, kontakt.

Adresa:
Széchenyiho 1999/9, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
0918 607 365