Spojená škola Dúbravská cesta 1 84525 Bratislava

Vzdelávanie žiakov s mentálnym alebo viacnásobným postihnutím v základnej aj praktickej škole. Poradenstvo a terapie.

Adresa:
Dúbravská cesta 1, 84525 Bratislava
Telefón:
02 5477 3601
0911 354 152
Fax:
02 5477 3601
IČO:
31769446