Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J. Curie 3760/2

Poradenská, terapeutická a diagnostická čiinosť pre deti v školskom veku. Školská zrelosť, poruchy učenia, správania.

Adresa:
J. Curie 3760/2, 05801 Poprad
Telefón:
052 7764 944
Fax:
052 7764 944
IČO:
37880021