Revimont - Ing. Dana Glejteková

Revízie, skúšky, oprava, údržba: zdvíhacie a tlakové, plynové, elektrické zariadenia, oceľové konštrukcie, rebríky, regály.

Adresa:
Bystrička 111, 03804 Bystrička
Telefón:
043 4385 215
0903 514 362
Fax:
043 4385 215
IČO:
33772291