Základná škola

Základné vzdelanie s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov a so športovým zameraním na atletiku.

Adresa:
Šmeralova 25, 08001 Prešov
Telefón:
051 7717 870
IČO:
36159034