Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov

Prezentácia Základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých.

Adresa:
Duklianska 2, 08076 Prešov
Telefón:
051 7711 360
IČO:
42037425

Kontaktný formulár