Fonoklub

Klub priateľov náročnejšej hudby - jazz, rock, vážna hudba. Organizovanie zájazdov na hudobné podujatia.

Adresa:
Park Angelinum 10, 04001 Košice
IČO:
00595314