Základná škola

Zabezpečovanie základného vzdelania.

Adresa:
Mojmírova 98, 92101 Piešťany
Telefón:
033 7735 211
033 7725 435
IČO:
37836617