Betánia Senec, n.o.

Nezisková organizácia zameraná na pomoc a integráciu postihnutých ľudí. Chránené bývanie a dielňa. Rekreačné pobyty.

Adresa:
Štefánikova 74A, 90301 Senec
Telefón:
02 4592 4524
02 4592 2035
IČO:
36077470