Základná škola sv. Don Bosca, ul. Ľ. Fullu, 955 01 Topoľčany

Základným poslaním katolíckej školy je vzdelávať a vychovávať mladú generáciu v duchu kresťanských princípov.

Adresa:
Ľ. Fullu 2805, 95501 Topoľčany
Telefón:
038 5327 180
IČO:
31825052