Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím. Praktická škola. Špeciálna materská škola.

Adresa:
Československej armády 183/1, 96732 Kremnica
Telefón:
045 6742 420
IČO:
51958767