Spojená škola sv. Jozefa

Cirkevná škola. Informácie o škole, žiakoch, súťažiach, aktuality pre rodičov, školský časopis a iné.

Adresa:
Klčové 87, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:
032 7712 492
0911 956 268
IČO:
17643066