Spojená škola internátna

Vzdelávanie detí so zrakovým postihnutím, nevidiacich a slabozrakých. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Adresa:
Námestie Štefana Kluberta 2, 05401 Levoča
Telefón:
053 4512 395
Fax:
053 4514 795
IČO:
42090199