Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49

Informácie o škole - zameranie, činnosť školy, úspechy žiakov.

Adresa:
Solivarská 49, 08005 Prešov
Telefón:
051 7703 532
IČO:
50639668