Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským

Odborná škola s vyučovaním podnikania, elektrotechniky, strojárstva a služieb.

Adresa:
Gyulu Szabóa 21, 92901 Dunajská Streda
E-mail:
Telefón:
031 5522 836
IČO:
00654299