Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne

Štvorročné maturitné štúdium v odboroch zdravotnícky asistent, farmaceutický a zdravotnícky laborant a masér.

Adresa:
Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín
E-mail:
Telefón:
032 6519 818
IČO:
00607363
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár