Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Stredná škola s učebnými odbormi: knihár, kozmetička, krajčírka, mechanik, zlatník a iné.

Adresa:
Mokrohájska 1, 84240 Bratislava
Telefón:
02 5920 9156
IČO:
00603457