Hojčuš Peter, Ing.

Patentová a známková kancelária. Ochrana priemyselných práv.

Adresa:
Cyrilova 5, 82108 Bratislava
Telefón:
0905 341 923
Fax:
02 5541 0364
IČO:
36063819