Evanjelické gymnázium

Gymnázium založené na kresťanských tradíciách a morálke. Anglické a nemecké bilingválne vzdelávanie.

Adresa:
Skuteckého 5, 97401 Banská Bystrica
Telefón:
048 4153 647
IČO:
30232171