Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Gymnázium a základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Adresa:
Sládkovičova 4, 08001 Prešov
Telefón:
051 7581 785
IČO:
37947923