Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Poskytovanie služieb v oblasti sociálnych vecí.

Adresa:
Vazovova 7/A, 81616 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 2044 3700