Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin

Služby v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Adresa:
Novomeského 4, 03601 Martin
E-mail:
Telefón:
043 2440 999

Kontaktný formulár