Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Poskytovanie služieb pre nezamestnaných.

Adresa:
Námestie A. Bernoláka 381/4, 02901 Námestovo
E-mail:
Telefón:
043 2445 999
Fax:
043 5523 004