Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

Poskytovanie zamestnaneckých a sociálnych služieb.

Adresa:
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
E-mail:
Telefón:
053 2440 999
Fax:
053 2440 109

Kontaktný formulár