Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zamestnanecké a sociálne služby.

Adresa:
Farbiarska 57, 06401 Stará Ľubovňa
E-mail:
Telefón:
052 2446 101
Fax:
052 2446 109

Kontaktný formulár