Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov

Informácie pre verejnosť. Sociálne a zamestnanecké služby.

Adresa:
Hlavná 26, 09101 Stropkov
E-mail:
Telefón:
054 2444 101
Fax:
054 7423 617

Kontaktný formulár