Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Štruktúra úradu, právne predpisy, úradné hodiny, kontakty.

Adresa:
M. R. Štefánika 73/23, 07501 Trebišov
E-mail:
Fax:
056 6726 395

Kontaktný formulár