Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Poskytovanie služieb v oblasti sociálnych vecí.

Adresa:
A. T. Sytnianskeho 1180, 96958 Banská Štiavnica
E-mail:
Telefón:
045 2444 100
Fax:
045 2444 109

Kontaktný formulár