Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

Poskytovanie služieb v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Adresa:
F. Lehára 18, 98401 Lučenec
E-mail:
Telefón:
047 2440 999
Fax:
047 4333 743

Kontaktný formulár