Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA-Miletičova

Mládežnícka organizácia podporujúca aktivity mladých. Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, dobrovoľníctvo.

Adresa:
Miletičova 7, 82108 Bratislava
IČO:
31790097