Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

Zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine, s pôsobnosťou pre celé územie SR.

Adresa:
Špitálska 8, 81499 Bratislava
Telefón:
02 2046 3208
Fax:
02 2046 3258
IČO:
30811457
Zaradenie v katalógu: