Ďuran Marek, JUDr.

Právna pomoc, zastupovanie v konaní pred súdmi a inými orgánmi, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní.

Adresa:
Boženy Němcovej 4, 94901 Nitra
Telefón:
037 6522 705
Fax:
037 6522 705
IČO:
30788285