Stahl Jaroslav, PhDr.

Tlmočenie a preklady do nemeckého a anglického jazyka, simultánne kabínové tlmočenie v nemčine.

Adresa:
Záhradnícka 33, 81107 Bratislava
Telefón:
0903 769 909
02 5557 6403
IČO:
30142164