Border collie club Slovakia

Informácie o chove border, bearded kólií a bobtailov. Organizácia združujúca chovateľov, majiteľov a priateľov psov.

Adresa:
Drieňova 11, 82103 Bratislava
Telefón:
0911 615 736
IČO:
17330645