Sekanina Vítězslav, Ing.

Predaj čerpacej a čistiacej techniky. Plastové odlučovače ľahkých kvapalín a lapače tukov Lapol. Odlučovač ropných látok Gsol a sorpčná vpusť Sol s mrežou.

Výroba plastových odlučovačov ropných látok (odlučovačov ľahkých kvapalín) a odlučovačov tukov (lapákov tukov, lapačov tukov). Podľa EN 858 resp EN 1825.
- Odlučovače lahkých kvapalín (ropných látok) typ GSOL velkost NS 4 až NS 250
- Lapáky tukov (odlučovače - lapače tukov a olejov) typ OTP velkost NS 1 až NS 10
- Sorbčné vpuste SOL
Výrobky predáva na Slovensku f.VODOCENTRUM Trenčín - www.vodocentrum.sk
Na stránke www.sekoprojekt.cz najdete:
- predpisy, normy a zákony pre odlučovače, lapáky a lapače LAPOL
- výpočty NS lapáku tukov
- výkresy odlučovačov a lapačov
- reference
- objednávku
- kontakty + kontakt na zastúpenie pre Slovensko:
Vodocentrum Trenčín - www.vodocentrum.cz

Adresa:
Čechova 1271, 51101 Turnov, ČR
Telefón:
+420 481 321 087
Fax:
+420 481 322 821
IČO:
11095792
Oddelenia:

Obchodné
+420 602 483 783
sekoprojekt@sekoprojekt.cz

Vedenie
+420 602 462 562
sekanina@centrum.cz


Kontaktný formulár