Iuventa - Inwest KG

Výchovno-vzdelávacie, školiace, metodické, prieskumné a experimentálne zariadenie zamerané na mládežnícke aktivity.

Adresa:
Karloveská 64, 84258 Bratislava
Telefón:
02 5929 6701
Fax:
02 5929 6123
IČO:
31755224

Kontaktný formulár