Stavebná firma Obnova - Štefan Ujeský

Realizácia prestavieb a rekonštrukcií: murárske práce, maľovanie a stierkovanie, obklady a dlažby, zatepľovanie.

Adresa:
Farská lúka 62, 98601 Fiľakovo
Telefón:
0904 628 312
IČO:
37755838