Súdny exekútor - JUDr. Ján Sokol

Exekútorský úrad.

Adresa:
Jantárová 30, 04001 Košice
Telefón:
055 6780 565
Fax:
055 6780 565
IČO:
31275010