Súdna exekútorka - JUDr. Mária Krasňanová

Exekútorský úrad - vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť.

Adresa:
Nám. A. Hlinku 29/34, 01701 Považská Bystrica
Telefón:
042 4320 943
Fax:
042 4320 943
IČO:
31118577