DR.ANTAL - RNDr. Elemér Antal

Overené a neoverené preklady všeobecných i odborných textov z/do maďarského jazyka.

Adresa:
Veľké Dvorníky 8, 92901 Dunajská Streda
Telefón:
0905 700 979
Fax:
031 5522 139
IČO:
37492098

Podobné firmy v okolí:

Bondor Alexander, Mgr., Jahodná
Migal, s.r.o., Dunajská Streda
V D H.SK, spol. s r.o. , Šamorín
Tsly - Mgr. Silvia Tóthová, Horná Potôň
EcoSave, s.r.o., Dunajská Streda

Kontaktný formulár