HESTIA n.o.

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie zabezpečujúce lekársku starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre seniorov a zdravotne postihnutých. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a špecializovaných lekárov.

Ako sa stať našim klientom

Ak ste sa rozhodli stať klientom nášho zariadenia, je voľné miesto a klienta je možné prijať aj z hľadiska zdravotného stavu je potrebné:

1.) podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok

podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy HESTIA,n.o.,

2.) k žiadosti priložiť lekársku správu, alebo vyjadrenie lekára o aktuálnom zdravotnom stave.

V prípade seriózneho záujmu Vám radi poskytneme informácie a tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť.

Adresa:
Bošániho 2, 84102 Bratislava
Telefón:
0902 144 492
IČO:
36077313
Oddelenia:

Bc. Rastislav Nádaši
0911 144 493
nadasir@stonline.sk

Ing., Mgr. Ľubica Kočanová
0903 825 068
lubka.kocanova@gmail.com

Ing., MPH Milada Dobrotková
0902 144 492
dobrotkova@stonline.sk

Mgr. Pavla Turkovičová
0911 144 494
pavla.turkovicova@hotmail.com

Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár