Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária - Ing. Ivan Belička

Dizajn a registrácia patentov, ochranných známok.

Adresa:
Janka Kráľa 1, 97401 Banská Bystrica
Telefón:
0905 665 187
Fax:
048 4152 673
IČO:
37890921

Podobné firmy v okolí:

Znalekon, s.r.o., Banská Bystrica
MŠP, s.r.o., Banská Bystrica
Znalecká a poradenská kancelária, spol. s r.o., Banská Bystrica
BARLES - Ing. Ivan Barbierik, Horná Lehota
Šimo Pavol, Ing., Banská Bystrica

Kontaktný formulár